sâmbătă, 25 decembrie 2010

TEZĂ DE DOCTOR ÎN ISTORIE

Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioada anilor 1944-1965. (În baza materialelor din RSSM)

Specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală (pe perioade)

Teza a fost susţinută pe 22 decembrie 2010 în Consiliul Ştiinţific Specializat D 30. 07.00.03-04 şi a fost aprobată de CNAA la 31 martie 2011

Vezi autoreferatul în format pdf:

Autoreferatul tezei