CURICULUM VITAE

DATE PERSONALE
Nume                            Dolghi
Prenume                      Adrian
Data naşterii         28 februarie, 1981
Cetăţenia               Republica Moldova, MDA
Locul naşterii        s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni, Republica Moldova

STUDII UNIVERSIARE ŞI POSTUNIVERSITARE:
2006-2009 – studii postuniversitare de Doctorat, Catedra Istorie Universală, Universitatea de stat din Moldova.
2005-2006 – studii postuniversitare prin Masterat, Facultatea de Istorie şi Psihologie, USM.
1999-2005 – studii universitare, Facultatea de Istorie şi Psihologie, USM.

DENUMIREA TEZELOR:
Teza de doctor: Politica statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior (1944-1965).
                         În baza materialelor din RSSM. Conducător ştiinţific:Valeriu COZMA, dr.hab.,  
                         prof.univ.
Teza de magistru: Învăţământul istoric superior din R.S.S. Moldovenească (1946-1990),
                             Conducător ştiinţific: Valeriu COZMA, dr.hab., prof.univ.
Teza de licenţă: Apariţia islamului. Funcţiile lui sociale.
                          Conducător ştiinţific: Dumitru SÎRGHI, dr. conf.univ.

GRADE ŞTIINŢIFICE ŞI DIDACTICE
2011 – doctor în istorie
2010 – grad didactic II
2006 – magistru în istorie
2005 – licenţiat în istorie

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
2010 – prezent – profesor de istorie, Liceul Teoretic „ORIZONT”, mun. Chişinău.
2009 – 2011 – profesor de istorie, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, mun. Chişinău.
2009-prezent – Susţinător al rubricii „Historia est Magistra Vitae” la revista educativă pentru copii            
                          şi adolescenţi „NOI” din cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
2006-2009  – lector, Catedra Istorie Universală, USM.
2005-2008 – cercetător ştiinţific, Departamentul Cercetare şi Inovare, USM.
2003-2005 – profesor de istorie şi educaţie civică, Liceul Teoretic din satul Fundurii Vechi, raionul
                    Glodeni.

DOMENII DE ACTIVITATE:
Cercetări în domeniul istoriei contemporane, istoria ştiinţei şi învăţământului superior. Activitate didactică. 

Interese ştiinţifice:
Istoria universală contemporană; istoria culturii universale; istoria ştiinţei şi  învăţământului superior;  Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului şi ştiinţei; Istoria elitei ştiinţifice. 

PERFORMANŢE:
Publicaţii şi activităţi ştiinţifice: 1 autoreferat al tezei de doctor publicat; 20 articole şi comunicări publicate în reviste de specialitate din ţară şi de  peste hotare; 13 participări la  conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 3 cărţi - materiale didactice pentru liceu, participări în proiecte de cercetare, participant la elaborarea unei culegeri de documente.                                       
Participări în proiecte ştiinţifice de cercetare: 2009-2010 - Instituţiile administrative locale  în Basarabia 1812-1861. Documente şi materiale. (Proiect în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Termenul de realizare: 2009 – 2010. Instituţia: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei); 2005-2008 – Sociologia Politicii (Proiect în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Termenul de realizare: 2003 – 2010. Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova.                        
Alte : responsabil de ediţie la 3 cărţi; Autor de rubrică la revista educativă „Noi”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu