luni, 29 octombrie 2012

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUIISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ
GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
CLASA A IX-A

EDIȚIE REVĂZUTĂ ȘI COMPLETATĂ !!!

STIMAȚI COLEGI ȘI PRIETENI PROPUN ATENȚIEI DUMNEAVOASTRĂ O MICA INFORMAȚIE DESPRE GHIDUL DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI (clasa a IX-a) la disciplina ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ


Prezentul materialul didactic este adresat elevilor clasei a IX-a pentru ghidarea în procesul de pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului la disciplina „Istoria românilor și universală” în anul de studii 2012-2013. 
Ghidul este elaborat ținând cont de Curriculum și de Programa de examene la istorie pentru absolvirea gimnaziului. 
Actualitatea prezentului material didactic rezidă în complexitatea sa: oferă informații necesare pentru obținerea cunoștințelor, explică metodele de aplicare a acestora în rezolvarea sarcinilor concrete, oferă algoritme și modele de sinteze pentru elaborarea eseurilor, conţine exemple de rezolvare a testelor etc. Deosebit de important în rezolvarea itemilor în cadrul evaluărilor sunt, din punct de vedere metodologic, răspunsurile corecte la teste. vă recomandăm să atrageţi o atenţie deosebită la introducerile explicative de la începutul fecărui compartiment al cărţii, în care vă oferim sfaturile necesare rezolvării corecte a itemilor specifci testelor de examen, inclusiv înţelegerea necesităţii studierii acestora, ceea ce va permite să evitaţi unele difcultăţi pe care le-aţi putea întâlni în procesul de studiere a istoriei în clasa a IX-a și de rezolvare a testelor de examen. 
Prezentul ghid cuprinde sinteze pentru teme de eseuri, documente din programa de examen  însoţite de sarcini, sinteze la temele propuse, prezentarea personalităților, a limbajului de specialitate, un şir de relaţii de cauzalitate, exemple de rezolvare a itemilor, teste rezolvate şi exemple de teste etc. care vor f utile în procesul de studiere a materiei de studiu la disciplina „Istoria românilor şi universală” şi de pregătire pentru examen. 

CUPRINS
I. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DE SPECIALITATE
Sunt explicaţi termenii istorici şi modul de rezolvare a itemilor legaţi de cunoaşterea limbajului de specialitate.Sunt prezentate exemple de rezolvare a itemilor cu aplicarea termenilor istorici
II. REPREZENTAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ISTORIC
Deşi la prima vedere lucrul cu axa cronologică şi harta de contur pare a fi simplă, foarte mulţi elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi chiar la olimpiade rezolvă greşit itemii de acest tip, autorii oferă un algoritm de construire corectă a axei cronologice şi exemple concrete rezolvate, de asemenea şi un algoritm de lucru cu harta de contur de asemenea şi un şir de exemple rezolvate.
III. EXPLICAREA RELAŢIILOR DE CAUZALITATE
Relaţiile de cauzalitate sunt un gen de itemi complicaţi, de aceia autorii explică detaliat modul de explicare a relaţiei cauză-efect şi oferă un şir de exemple de rezolvare a relaţiilor de cauzalitate după modelul cerut în testele de examen conform programei.
IV. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DOCUMENTELOR ISTORICE
Este prezentat un algoritm eficient de analiză a surselor istorice, sunt publicate documentele incluse în Programa de examen, precum şi propuse întrebări sugestive pentru înțelegerea și studierea surselor; De asemenea propunem câte trei date cronologice pentru fiecare sursă.
V. APRECIEREA ROLULUI PERSONALITĂŢILOR ÎN ISTORIE
În vederea studierii  rolului personalităților în istorie sunt publicate agende biografice ale tuturor personalităților propuse în programa de examen, şi alte personalități  de asemenea şi un algoritm de argumentare şi de apreciere a rolului personalității în istorie.
VI. ELABORAREA UNUI ESEU LA ISTORIE
Este inclus un algoritm de elaborare a eseurilor şi variante de eseuri la toate subiectele propuse în programa de examen.
VII. SINTEZE PROPUSE LA SUBIECTELE UNICE PENTRU EXAMENUL
        DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
Propunem la fiecare subiect din programa de examen conţinuturile necesare pregătirii de examen, care conţin date cronologice, evenimente, personalităţi etc. – sub forma sintezelor pentru fiecare temă.
VII. EXEMPLU DE TEST REZOLVAT
Şi pentru ca elevii să fie şi mai siguri pe cunoştinţele proprii propunem o variantă de test rezolvat.

ANEXE
EXEMPLE DE TESTE (Nerezolvate)
HĂRŢI  DE  CONTUR  LA TESTE
HĂRȚI - EXEMPLE DE REZOLVARE A ITEMILOR CU UTILIZAREA HĂRŢILOR DE CONTUR

Cartea poate fi găsită în librării şi la autori
Adrian DOLGHI – Emailadriandolghy@gmail.com 

Alina FELEA  -Email: afelea44@yahoo.com