sâmbătă, 10 decembrie 2016cartea poate fi vizualizată și descărcată gratuit

miercuri, 1 iunie 2016

ISTORIE ŞI POLITICĂ ÎN COMUNISM (1917-1965). 
CAZUL R(A)SS MOLDOVENEŞTI
Această carte este despre interacțiunea dintre politică (ideologia comunistă, politicile statului, regimul represiv, sistemul administrativ de comandă) şi istorie (educația şi ştiinţa istorică) în Uniunea Sovietică. Interacțiunea dintre politică şi istorie a avut consecințele plani-fi cate de către regim – mutilarea conștiinței istorice, civice, sociale şi economice a populaţiei – constituirea „omului sovietic”, obiectiv nerealizat pe deplin. Consecințele interacțiunii – a politicii statului sovietic în domeniul învățământului istoric şi a științei istorice, se resimt şi azi în Republica Moldova şi în alte ex-republici unionale – criza identitară, mentalitatea comunistă şi imperială, lipsa tradițiilor gândirii politice şi economice democratice etc.
Pe lângă actualitatea temei cercetate explicate în introducere, scrierea acestei cărţi a fost determinată de polemica continuă din anul 1991 până în prezent între istorici, politicieni, întreaga societate pe marginea identității populației majoritare a Republicii Moldova şi orientării geopolitice confundate şi legate deseori de problema identității naționale. Consider o necesitate de a cerceta şi prezenta politica statului sovietic în domeniul învățământului istoric superior ce a avut drept consecință constituirea unui număr impresionant de istorici-ideologi, care au format în conformitate cu ideologia oficială şi șabloanele istoriografi ce, generații întregi de „oameni sovietici” în baza unei istorii falsificate şi „valori politice şi social-economice” utopice.
Numeroși apologeți ai sistemului educațional şi cel de cercetare sovietic continuă şi după căderea regimurilor comuniste, aceleași abordări şi aceleași obiective trasate de „clasicii marxism-leninismului”, congresele PCUS şi ideologii comuniști – pentru aceștia adevărurile în ce privește identitatea „moldovenilor”, represiunile politice ale regimului totalitar comunist, anexiunile făcute etc. continuă să fi e „manifestări ale naționalismului local” sau, în cel mai bun caz, „rele mai mici, dar necesare pentru salvarea patriei”. Cercetarea particularităților influenţei politicii şi ideologiei asupra educației şi ştiinţei istorice demonstrează că societatea contemporană păstrează reminiscențe adânci ale regimului şi ideologiei totalitare. Studierea interacțiunii politicii cu istoria – a politicii statului sovietic în domeniul învățământului istoric va contribui întrucâtva la demistificarea istoriei, demascarea falsurilor, prezentarea instrumentelor şi dovezilor de manipulare ideologică a societăţii, la reconfigurarea orizontului de valori a populației, reorientarea către valorile general umane şi ale democrației.