luni, 28 ianuarie 2013

ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT


Adrian Dolghi, Alina Felea, Victoria Dolghi

ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. 

GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT


Materialul didactic este adresat elevilor claselor a X-a – a XII-a pentru ghidarea în procesul de pregătire pentru examenul de bacalaureat la disciplina „Istoria românilor şi universală”.
Ghidul este elaborat ţinând cont de Curriculum şi de Programa pentru examenul de bacalaureat, Istoria românilor şi universală, sesiunea de examene 2013, aprobată de Comisia de examene.
Actualitatea prezentului material didactic rezidă în complexitatea sa: oferă informaţii necesare pentru obţinerea cunoştinţelor, explică metodele de aplicare a acestora în rezolvarea sarcinilor concrete, oferă algoritme şi modele de sinteze pentru elaborarea eseurilor, conţine exemple de rezolvare a testelor etc. Deosebit de important în rezolvarea itemilor în cadrul evaluărilor sunt, din punct de vedere metodologic, răspunsurile corecte la teste.
La începutul fiecărui compartiment al cărţii oferim sfaturi utile rezolvării corecte a itemilor specifici testelor de examen, inclusiv înţelegerea necesităţii studierii acestora, ceea ce va permite elevilor să evite unele dificultăţi pe care le-ar putea întâlni în procesul de studiere a istoriei în clasele a X-a – a XII-a şi de rezolvare a testelor de examen.
Prezentul ghid cuprinde sinteze pentru teme de eseuri, documente din programa de examen însoţite de sarcini, prezentarea personalităţilor, a limbajului de specialitate, relaţiile de cauzalitate propuse în programă - rezolvate, exemple de rezolvare a itemilor, teste rezolvate şi exemple de teste etc. care vor fi utile în procesul de studiere a materiei de studiu la disciplina „Istoria românilor şi universală” şi de pregătire pentru examenul de bacalaureat.

La sfârșitul lunii februarie vă vom propune şi varianta în limba rusă a GHIDULUI. 


Cărțile pot fi găsite în librării. Pentru contacte şi eventuale comenzi puteţi contacta autorii la adresa: dadrian@mail.md sau comentând mai jos