luni, 29 octombrie 2012

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUIISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ
GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
CLASA A IX-A

EDIȚIE REVĂZUTĂ ȘI COMPLETATĂ !!!

STIMAȚI COLEGI ȘI PRIETENI PROPUN ATENȚIEI DUMNEAVOASTRĂ O MICA INFORMAȚIE DESPRE GHIDUL DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI (clasa a IX-a) la disciplina ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ


Prezentul materialul didactic este adresat elevilor clasei a IX-a pentru ghidarea în procesul de pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului la disciplina „Istoria românilor și universală” în anul de studii 2012-2013. 
Ghidul este elaborat ținând cont de Curriculum și de Programa de examene la istorie pentru absolvirea gimnaziului. 
Actualitatea prezentului material didactic rezidă în complexitatea sa: oferă informații necesare pentru obținerea cunoștințelor, explică metodele de aplicare a acestora în rezolvarea sarcinilor concrete, oferă algoritme și modele de sinteze pentru elaborarea eseurilor, conţine exemple de rezolvare a testelor etc. Deosebit de important în rezolvarea itemilor în cadrul evaluărilor sunt, din punct de vedere metodologic, răspunsurile corecte la teste. vă recomandăm să atrageţi o atenţie deosebită la introducerile explicative de la începutul fecărui compartiment al cărţii, în care vă oferim sfaturile necesare rezolvării corecte a itemilor specifci testelor de examen, inclusiv înţelegerea necesităţii studierii acestora, ceea ce va permite să evitaţi unele difcultăţi pe care le-aţi putea întâlni în procesul de studiere a istoriei în clasa a IX-a și de rezolvare a testelor de examen. 
Prezentul ghid cuprinde sinteze pentru teme de eseuri, documente din programa de examen  însoţite de sarcini, sinteze la temele propuse, prezentarea personalităților, a limbajului de specialitate, un şir de relaţii de cauzalitate, exemple de rezolvare a itemilor, teste rezolvate şi exemple de teste etc. care vor f utile în procesul de studiere a materiei de studiu la disciplina „Istoria românilor şi universală” şi de pregătire pentru examen. 

CUPRINS
I. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DE SPECIALITATE
Sunt explicaţi termenii istorici şi modul de rezolvare a itemilor legaţi de cunoaşterea limbajului de specialitate.Sunt prezentate exemple de rezolvare a itemilor cu aplicarea termenilor istorici
II. REPREZENTAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ISTORIC
Deşi la prima vedere lucrul cu axa cronologică şi harta de contur pare a fi simplă, foarte mulţi elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi chiar la olimpiade rezolvă greşit itemii de acest tip, autorii oferă un algoritm de construire corectă a axei cronologice şi exemple concrete rezolvate, de asemenea şi un algoritm de lucru cu harta de contur de asemenea şi un şir de exemple rezolvate.
III. EXPLICAREA RELAŢIILOR DE CAUZALITATE
Relaţiile de cauzalitate sunt un gen de itemi complicaţi, de aceia autorii explică detaliat modul de explicare a relaţiei cauză-efect şi oferă un şir de exemple de rezolvare a relaţiilor de cauzalitate după modelul cerut în testele de examen conform programei.
IV. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DOCUMENTELOR ISTORICE
Este prezentat un algoritm eficient de analiză a surselor istorice, sunt publicate documentele incluse în Programa de examen, precum şi propuse întrebări sugestive pentru înțelegerea și studierea surselor; De asemenea propunem câte trei date cronologice pentru fiecare sursă.
V. APRECIEREA ROLULUI PERSONALITĂŢILOR ÎN ISTORIE
În vederea studierii  rolului personalităților în istorie sunt publicate agende biografice ale tuturor personalităților propuse în programa de examen, şi alte personalități  de asemenea şi un algoritm de argumentare şi de apreciere a rolului personalității în istorie.
VI. ELABORAREA UNUI ESEU LA ISTORIE
Este inclus un algoritm de elaborare a eseurilor şi variante de eseuri la toate subiectele propuse în programa de examen.
VII. SINTEZE PROPUSE LA SUBIECTELE UNICE PENTRU EXAMENUL
        DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
Propunem la fiecare subiect din programa de examen conţinuturile necesare pregătirii de examen, care conţin date cronologice, evenimente, personalităţi etc. – sub forma sintezelor pentru fiecare temă.
VII. EXEMPLU DE TEST REZOLVAT
Şi pentru ca elevii să fie şi mai siguri pe cunoştinţele proprii propunem o variantă de test rezolvat.

ANEXE
EXEMPLE DE TESTE (Nerezolvate)
HĂRŢI  DE  CONTUR  LA TESTE
HĂRȚI - EXEMPLE DE REZOLVARE A ITEMILOR CU UTILIZAREA HĂRŢILOR DE CONTUR

Cartea poate fi găsită în librării şi la autori
Adrian DOLGHI – Emailadriandolghy@gmail.com 

Alina FELEA  -Email: afelea44@yahoo.com

marți, 15 mai 2012

ИСТОРИЯ. ГИД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ЗА КУРС ГИМНАЗИИ. IX КЛАСС


Адриан ДОЛГИЙ, Алина ФЕЛЯ, Корина ЛУНГУ,
Светлана ШЕРЕПЕРА, Ирина ЧЕБОТАРУ

Данный гид разработан в соответствии с Программой  для экзамена по истории за гимназический курс  IX класса 2011-2012 учебного года, утвержденной Национальной Комиссией по экзаменам. Гид создан в помощь ученикам для подготовки к выпускным экзаменамGhidul este traducerea în limba rusă cu unele completări a variantei publicate în limba română care corespunde conţinutului prezentat în postarea anterioară.


Ghidul poate fi găsit în librăriile din ţară şi la autori

În orașul Chișinău
Adrian DOLGHI – adriandolghy@gmail.com 
Alina FELEA  -  afelea44@yahoo.com

În orașul Cahul:
Светлана Шерепера  - pticika71@gmail.com

vineri, 6 aprilie 2012

ISTORIE. GHID PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI


Adrian DOLGHI, Alina FELEA, Corina LUNGU, Rodica NEAGA, Gheorghe BURDUJA

ISTORIE
GHID PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
CLASA A IX-A

STIMATI COLEGI SI PRIETENI PROPUN ATENTIEI DUMNEAVOASTRA O MICA INFORMATIE DESPRE GHIDUL DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI (clasa a IX-a) la disciplina ISTORIA. 
Prezentul ghid a fost elaborat în conformitate cu  Programa pentru examenul de ABSOLVIRE a gimnaziului, clasa a IX-a, anul școlar 2011-2012, aprobată de Comisia Națională de Examene. Ghidul vine în sprijinul elevilor în vederea pregătirii lor pentru examenul de absolvire a gimnaziului.

CUPRINS
I. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DE SPECIALITATE
Sunt explicaţi termenii istorici şi modul de rezolvare a itemilor legaţi de cunoaşterea limbajului de specialitate.
II. REPREZENTAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ISTORIC
Deşi la prima vedere lucrul cu axa cronologică şi harta de contur pare a fi simplă, foarte mulţi elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi chiar la olimpiade rezolvă greşit itemii de acest tip, autorii oferă un algoritm de construire corectă a axei cronologice şi exemple concrete rezolvate, de asemenea şi un algoritm de lucru cu harta de contur de asemenea şi un şir de exemple rezolvate.
III. EXPLICAREA RELAŢIILOR DE CAUZALITATE
Relaţiile de cauzalitate sunt un gen de itemi complicaţi, de aceia autorii explică detaliat modul de explicare a relaţiei cauză-efect şi oferă un şir de exemple de rezolvare a relaţiilor de cauzalitate după modelul cerut în testele de examen conform programei.
IV. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DOCUMENTELOR ISTORICE
Este prezentat un algoritm eficient de analiză a surselor istorice, sunt publicate documentele incluse în Programa de bacalaureat, precum şi propuse întrebări sugestive pentru înţelegerea şi studierea surselor;
V. APRECIEREA ROLULUI PERSONALITĂŢILOR ÎN ISTORIE
În vederea studierii  rolului personalităţilor în istorie sunt publicate agende biografice ale tuturor personalităţilor propuse în programa de examen, de asemenea şi un algoritm de argumentare şi de apreciere a rolului personalităţii în istorie.
VI. ELABORAREA UNUI ESEU LA ISTORIE
Este inclus un algoritm de elaborare a eseurilor şi variante de eseuri la toate subiectele propuse în programa de examen.
VII. SINTEZE PROPUSE LA SUBIECTELE UNICE PENTRU EXAMENUL
        DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
Propunem la fiecare subiect din programa de examen conţinuturile necesare pregătirii de examen, care conţin date cronologice, evenimente, personalităţi etc. – sub forma sintezelor pentru fiecare temă.
VII. EXEMPLU DE TEST REZOLVAT
Şi pentru ca elevii să fie şi mai siguri pe cunoştinţele proprii propunem o variantă de test rezolvat.

!!!+ HĂRŢI - EXEMPLE DE REZOLVARE A ITEMILOR CU UTILIZAREA HĂRŢILOR DE CONTUR

Cartea poate fi găsită în librării şi la autori
Adrian DOLGHI – Email: adriandolghy@gmail.com 

Alina FELEA  -Email: afelea44@yahoo.com

VĂ MULTUMESC

duminică, 25 martie 2012

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ. GHID PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT


ADRIAN DOLGHI, ALINA FELEA, VICTORIA DOLGHI. 
ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ. GHID PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT
Prezentul ghid a fost elaborat în baza Programei pentru examenul de bacalaureat la istorie, anul școlar 2011-2012, aprobate de Comisia Națională de Examene, proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011, validată prin Ordinul Ministrului Educației, nr. 998 din 23 decembrie 2011.
Ghidul vine în sprijinul liceenilor în vederea pregătirii lor pentru examenul de bacalaureat la istorie. Cartea conţine îndrumări metodice pentru pregătirea de examenul de bacalaureat la istorie şi rezolvarea corectă a itemilor.
CUPRINS
I. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DE SPECIALITATE
Sunt explicaţi termenii istorici şi modul de rezolvare a itemilor legaţi de cunoaşterea limbajului de specialitate.
II. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DOCUMENTELOR ISTORICE
Este prezentat un algoritm eficient de analiză a surselor istorice, sunt publicate documentele incluse în Programa de bacalaureat, precum şi propuse întrebări sugestive pentru înţelegerea şi studierea surselor, autorii oferă câteva exemple de lucru cu documentul;
III. REPREZENTAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ISTORIC
Deşi la prima vedere lucrul cu axa cronologică şi harta de contur pare a fi simplă, foarte mulţi elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi chiar la olimpiadele rezolvă greşit itemii de acest tip, autorii oferă un algoritm de construire corectă a axei cronologice pe etape şi exemple concrete rezolvate, de asemenea şi un algoritm de lucru cu harta de contur de asemenea şi un exemplu rezolvat.
IV. APRECIEREA ROLULUI PERSONALITĂŢILOR ÎN ISTORIE
În vederea studierii  rolului personalităţilor în istorie sunt publicate agende biografice şi câteva fragmente din documente sau alte surse despre fiecare personalitate, de asemenea şi un algoritm de argumentare şi de apreciere a rolului personalităţii în istorie.
V. EXPLICAREA RELAŢIILOR DE CAUZALITATE
Relaţiile de cauzalitate sunt un gen de itemi complicaţi, de aceia autorii explică detaliat modul de explicare a relaţiei cauză-efect şi oferă câte o variantă rezolvată de relaţie de cauzalitate la fiecare subiect din programa de bac.
VI. ELABORAREA UNUI ESEU LA ISTORIE
Este inclus un algoritm de elaborare a eseurilor şi sinteze pentru redactarea eseurilor, în care autorii au ţinut cont de rigorile elaborării eseurilor.
VII. EXEMPLU DE TEST REZOLVAT
Şi pentru ca elevii să fie şi mai siguri pe cunoştinţele proprii propunem o variantă de test rezolvat.
VĂ DORIM SUCCES.
Cartea poate fi găsită în librării şi la autori

vineri, 23 martie 2012

Adrian Dolghi, Alina Felea. Istorie. Epoca antică. Material complementar la istoria universală şi istoria românilor pentru clasa a X-a


Seria “Istoria pe înţelesul elevilor” include materiale complementare la istoria românilor şi istoria universală pentru clasele gimnaziale a V-a - a IX-a şi liceale a X-a – XII-a. Cărţile au fost elaborate ţinând cont de conţinuturile recomandate şi noile paradigme ale Curriculumului Naţional la istorie pentru ciclul gimnazial şi liceal.
Autorii au pregătit şi în curând vor vedea lumina tiparului materiale complementare la istoria universală şi istoria românilor epoca medievală, modernă şi contemporană, pentru clasele a X-a, a XI-a, a XII-a.
Lucrarea “Istorie. Epoca antică. Material complementar la istoria universală şi istoria românilor pentru clasa a X-a”, autori: Adrian Dolghi, Alina Felea, vine să contribuie la formarea competenţelor cheie la disciplina “Istorie”, de asemenea la însuşirea mai temeinică a materiei, şi se doreşte a fi utilă liceenilor în procesul pregătirii de susţinerea examenului de bacalaureat la disciplina istorie, şi profesorilor în procesul de predare a istoriei antice universale şi a românilor. Autorii au depus eforturi să nu repete materialul din manualele şcolare astfel ca să complementeze şi să fie utile elevilor şi profesorilor.
Persoanele interesate de procurarea cărţii rog să contacteze autorii pe adresele de email adriandolghy@gmail.com ; afelea44@yahoo.com

Cartea poate fi găsită şi în unele librării.