duminică, 25 martie 2012

ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ. GHID PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT


ADRIAN DOLGHI, ALINA FELEA, VICTORIA DOLGHI. 
ISTORIA ROMÂNILOR ŞI UNIVERSALĂ. GHID PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT
Prezentul ghid a fost elaborat în baza Programei pentru examenul de bacalaureat la istorie, anul școlar 2011-2012, aprobate de Comisia Națională de Examene, proces-verbal nr. 8 din 21 decembrie 2011, validată prin Ordinul Ministrului Educației, nr. 998 din 23 decembrie 2011.
Ghidul vine în sprijinul liceenilor în vederea pregătirii lor pentru examenul de bacalaureat la istorie. Cartea conţine îndrumări metodice pentru pregătirea de examenul de bacalaureat la istorie şi rezolvarea corectă a itemilor.
CUPRINS
I. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DE SPECIALITATE
Sunt explicaţi termenii istorici şi modul de rezolvare a itemilor legaţi de cunoaşterea limbajului de specialitate.
II. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DOCUMENTELOR ISTORICE
Este prezentat un algoritm eficient de analiză a surselor istorice, sunt publicate documentele incluse în Programa de bacalaureat, precum şi propuse întrebări sugestive pentru înţelegerea şi studierea surselor, autorii oferă câteva exemple de lucru cu documentul;
III. REPREZENTAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ISTORIC
Deşi la prima vedere lucrul cu axa cronologică şi harta de contur pare a fi simplă, foarte mulţi elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi chiar la olimpiadele rezolvă greşit itemii de acest tip, autorii oferă un algoritm de construire corectă a axei cronologice pe etape şi exemple concrete rezolvate, de asemenea şi un algoritm de lucru cu harta de contur de asemenea şi un exemplu rezolvat.
IV. APRECIEREA ROLULUI PERSONALITĂŢILOR ÎN ISTORIE
În vederea studierii  rolului personalităţilor în istorie sunt publicate agende biografice şi câteva fragmente din documente sau alte surse despre fiecare personalitate, de asemenea şi un algoritm de argumentare şi de apreciere a rolului personalităţii în istorie.
V. EXPLICAREA RELAŢIILOR DE CAUZALITATE
Relaţiile de cauzalitate sunt un gen de itemi complicaţi, de aceia autorii explică detaliat modul de explicare a relaţiei cauză-efect şi oferă câte o variantă rezolvată de relaţie de cauzalitate la fiecare subiect din programa de bac.
VI. ELABORAREA UNUI ESEU LA ISTORIE
Este inclus un algoritm de elaborare a eseurilor şi sinteze pentru redactarea eseurilor, în care autorii au ţinut cont de rigorile elaborării eseurilor.
VII. EXEMPLU DE TEST REZOLVAT
Şi pentru ca elevii să fie şi mai siguri pe cunoştinţele proprii propunem o variantă de test rezolvat.
VĂ DORIM SUCCES.
Cartea poate fi găsită în librării şi la autori

vineri, 23 martie 2012

Adrian Dolghi, Alina Felea. Istorie. Epoca antică. Material complementar la istoria universală şi istoria românilor pentru clasa a X-a


Seria “Istoria pe înţelesul elevilor” include materiale complementare la istoria românilor şi istoria universală pentru clasele gimnaziale a V-a - a IX-a şi liceale a X-a – XII-a. Cărţile au fost elaborate ţinând cont de conţinuturile recomandate şi noile paradigme ale Curriculumului Naţional la istorie pentru ciclul gimnazial şi liceal.
Autorii au pregătit şi în curând vor vedea lumina tiparului materiale complementare la istoria universală şi istoria românilor epoca medievală, modernă şi contemporană, pentru clasele a X-a, a XI-a, a XII-a.
Lucrarea “Istorie. Epoca antică. Material complementar la istoria universală şi istoria românilor pentru clasa a X-a”, autori: Adrian Dolghi, Alina Felea, vine să contribuie la formarea competenţelor cheie la disciplina “Istorie”, de asemenea la însuşirea mai temeinică a materiei, şi se doreşte a fi utilă liceenilor în procesul pregătirii de susţinerea examenului de bacalaureat la disciplina istorie, şi profesorilor în procesul de predare a istoriei antice universale şi a românilor. Autorii au depus eforturi să nu repete materialul din manualele şcolare astfel ca să complementeze şi să fie utile elevilor şi profesorilor.
Persoanele interesate de procurarea cărţii rog să contacteze autorii pe adresele de email adriandolghy@gmail.com ; afelea44@yahoo.com

Cartea poate fi găsită şi în unele librării.