duminică, 27 septembrie 2015

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Дидактический материал для формирования компетенций. IX класс


Учебное пособие История румын и всеобщая история. Дидактический материал для формирования компетенций. IX класс разработано в соответствии с Курикулумумом по Истории румын и всеобщей истории (2010) и Программой для выпускного экзамена гимназической ступени обучения по Истории румын и всеобщей истории
Как и прграмма, данное учебное пособие основано на формирование компетенций и  рекомендовано ученикам IX-го класса и преподавателям для использования в процессе обучения и подготовки к выпускному экзамену гимназической ступени обучения по Истории румын и всеобщей истории

ATLAS DE ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ

Atlasul istoric este adresat elevilor claselor a V-a – a XII-a pentru ghidarea în procesul de instruire la disciplina „Istoria românilor și universală”  și cadrelor didactice, pentru facilitarea procesului de predare-învățare.
Atlasul este elaborat ţinând cont de Curriculumul gimnazial și Curriculumul liceal la istorie în vigoare.
Materialul didactic a fost realizat în baza studierii unei vaste literaturi didactico-științifice din țară și de peste hotare.
Cele 117 hărți prezintă evoluția societății omenești din Antichitate până la înc. sec. XXI.
Un loc aparte este acordat spațiului românesc, autorii înglobând spaţiul istoric naţional în cel universal.


Атлас: история румын и всеобщая история. Дидактический материал для гимназий и лицеев

Атлас составлен в соответствии с действующим куррикулумом по истории для гимназического и лицейского образования.

Все 112 карт представляют эволюцию человеческого общества с Античности до начала XXI века. Отдельное место предоставлено румынскому пространству, включая национальное историческое пространство во всеобщее. Предлагается для учащихся V –XII классов для руководства в учебном процессе по дисциплине «История румын и всеобщая история», для систематизации знаний и формирования куррикулярных компетенций, как инструмент обучения, а также для учителей, как средство преподавания.

Istoria românilor și universală. Caietele pentru formarea competențelor

Caietele pentru formarea competențelor sunt elaborate în conformitate cu Curriculumul la Istoria românilor și universală (2010) și modelul de test din Programa pentru examenul de absolvire a gimnaziului la disciplina Istoria românilor și universală, în vigoare.
În elaborarea caietelor s-au luat în considerare Manualele  - utilizate în prezent în procesul didactic.
Clasele
a V-a
a VI-a
a VII-a
a VIII-a

ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ MATERIAL DIDACTIC PENTRU FORMAREA COMPETENȚELOR. CLASA A IX-A

ISTORIA ROMÂNILOR  ȘI UNIVERSALĂ
MATERIAL DIDACTIC PENTRU FORMAREA COMPETENȚELOR. CLASA A IX-A


Materialul didactic este adresat elevilor clasei a IX-a și profesorilor de istorie  pentru ghidare  în procesul de pregătire pentru examenul de absolvire a gimnaziului la disciplina Istoria românilor și universală. 
Materialul didactic este elaborat ținând cont de Curriculum și de Programa de examene, în vigoare. Autorii explică noua abordare a programei și oferă exemple de teste pentru exersare.  Materialul didactic este împărțit în:  I) Sugestii metodologice, în care se propune o clasificare a izvoarelor istorice caracteristice istoriei contemporane, metodele de lucru cu sursele, oferind în acest sens algoritmi, și exemple de astfel de surse; II) Exemple de teste pentru exersare.
(EDIȚIA A DOUA A GHIDULUI DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMEN)


marți, 10 februarie 2015

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА. БАК 2015

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА. БАК 2015

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД И ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ЗА КУРС ГИМНАЗИИ. IX КЛАСС. ЭКЗАМЕН 2015.

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ГИД И ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ЗА КУРС ГИМНАЗИИ. IX КЛАСС. ЭКЗАМЕН 2015.


ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. GHID ȘI TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT. BAC - 2015.

ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. GHID ȘI TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT. BAC - 2015. 
Ediție revăzută, adăugită și completată.Istoria românilor și universală. Ghid și teste de pregătire pentru examen. Clasa a IX-a. EXAMEN 2015

Adrian DOLGHI, Alina FELEA
Istoria românilor și universală. Ghid și teste de pregătire pentru examen. Clasa a IX-a.
EXAMEN 2015EDUCAȚIA CIVICĂ. Manual pentru clasa a IX-a.


Adrian DOLGHI, Alina FELEA, Viorica NEGREI, Viorel ŢURCANU
EDUCAȚIA CIVICĂ. Manual pentru clasa a IX-a.

ИСТОРИЯ РУМЫН И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХIstoria românilor și universală. GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT

Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală. GHID DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT


HĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGICE

HĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGICE. pentru clasele gimnaziale: a v-a a IX-a


КОНТУРНЫЕ КАРТЫ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСИ

КОНТУРНЫЕ КАРТЫ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСИ
по истории румын и всеобщей истории.
Представление исторического времени и ориентация в пространстве
Istoria românilor și universală în scheme și tabele. IV. Epoca contemporană

Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. IV. Epoca contemporană.

Istoria românilor și universală în scheme și tabele. III. Epoca modernă.


Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. III. Epoca modernă.


luni, 9 februarie 2015

Istoria românilor și universală în scheme și tabele. 2. Evul mediu


Adrian DOLGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. 2. Evul mediuIstoria românilor și universală în scheme și tabele. I. Preistoria și epoca antică.

Adrian DO0LGHI, Alina FELEA. Istoria românilor și universală în scheme și tabele. I. Preistoria și epoca antică.


HĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGCICE CU SARCINI PRACTICEHĂRȚI DE CONTUR ȘI AXE CRONOLOGCICE CU SARCINI PRACTICE 
LA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ
PENTRU CLASELE DE LICEUATLAS DE ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ


Adrian DOLGHI, Alina FELEA
ATLAS DE ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ. Material didactic pentru gimnaziu și liceu. 112 hărți color. 68 pagini.