LISTA PUBLICAŢIILOR

Articole în reviste:

1. Dolghi A. Instituţionalizarea învăţământului istoric superior în epoca stalinistă: Aspecte istorico-teoretice În. Studia Universitatis: Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe umanistice", – 2007, nr.4, p.34-41.

2. Dolghi A. Primul manual universitar – prima sinteză de istorie a Moldovei. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr.3 (71), iulie-septembrie 2007, p.52-62. (coautor Cozma V.)

3. Istoria şi istoricii în societatea sovietică. În: Scientific and Technical Bulletin. Series: Social and Humanistic Sciences. Scientific and Technical Bulletin of the "Aurel Vlaicu" University of Arad, 2008, anul XIV, nr.12, p.13-26.

4. Dolghi A. Istoria Partidului Comunist (b) al Uniunii Sovietice. Curs scurt: Cultul personalităţii lui Stalin – între mit şi realitate. În: Buletin Ştiinţific nr.13-14/2008 „Quo Vadis Ecologia?". Sub redacţia şi coordonarea Prof. univ. dr. doc. ing. Zaira Murgu, Prof. univ. dr. doc. C.Gh. Marinescu. Fundaţia Ecologică „Dimitrie Cantemir" Iaşi; Academia Ecologică din România, Editura „Samia" Iaşi, 2008, p.329-340.

5. Dolghi A. Învăţământul istoric superior din RSS Moldovenească (1940-1990). Enunţarea problemei În: Anale­le Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova / Asoc. Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova. – Chişinău: "Pontos" SRL, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). [Vol.] 8: Anuar istoric. – 2008, p.187-193.

6. Dolghi A. Constituirea modelului marxist al Ştiinţei istorice. În. Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria „ştiinţe umanistice", 2008, nr.6(16), p.18-28.

7. Долгий А. Влияние перестройки на изучение национальной истории в Молдавской ССР. În. Власть и общество в истории: Геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX-начале XX вв. междунар. Лет. шк. молодых историков стран-участниц содружества независимых государств: Материалы для участников, 11-18 июня 2008г., Вадул-луй-Водэ, Респ. Молдова. – Chişinău: CEP USM, 2008, p.165-168.

8. Dolghi A. Despre cum s-a scris istoria Moldovei în URSS - un exemplu tipic al imixtiunii politicului în viaţa didactico-ştiinţifică În: Transilvania / serie nouă, anul XXXVII (CXIII). ISSN 02550539, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, 2008, nr.11, p.69-75.

9. Dolghi A. Impunerea modelului sovietic al învăţământului istoric superior în RASSM şi RSSM (1930-1954). În. Destin Romanesc, (Serie nouă). Revistă de istorie şi cultură, 2009, An.IV (XV), nr.4 (62), p.55-74

10. Dolghi A. Aservirea învăţământului istoric superior din URSS intereselor politice (1944-1964). În. Revista de istorie a Moldovei (coautor Cozma V.)

11. Dolghi A. Consecinţele contradictorii ale Congresului XX al PCUS în domeniul învăţământului istoric superior din URSS. În: Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova. Seria „ştiinţe umanistice". 2009, nr.4(24), p.53-61.Materiale ale comunicărilor ştiinţifice:

1. Dolghi A. Istoria naţională la Universitatea de Stat din Moldova (1946-1990) În: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Învăţământul Superior şi Cercetarea – Piloni ai Societăţii bazate pe cunoaştere", dedicată jubileului de 60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova, 28 septembrie 2006, rezumatele comunicărilor, ştiinţe socioumane – Volumul II. – Chişinău: CEP USM, 2006. p.29-30. (coautor V.Cozma)

2. Dolghi A. Aspecte ale statutului ştiinţei şi istoricului marxist În: International Conference of Young Researchers, Vth edition. Scientific Abstracts, Nov. 9, 2007. – Chişinău , Moldova. Science Committee: Gheorghe Duca (president),... – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2007 (Tipogr. A.ŞM.). p.154

3. Dolghi A. Prima sinteză sovietică de istorie a Moldovei: un precedent al implicării politicului în viaţa didactico-ştiinţifică În: International Conference of Young Researchers, Vth edition. Scientific Abstracts, Nov. 9, 2007. – Chişinău , Moldova. Science Committee: Gheorghe Duca (president),... – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2007 (Tipogr. A.ŞM.). p.155.

4. Dolghi A. Complici şi victime ale campaniei contra cosmopolitismului (1945-1953) În: „Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene", Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală (2008; Chişinău). / col. red.: Lilia Zabolotnaia, Natalia Chirtoacă, Alina Felea [et. al.]. – Chişinău; S.n., 2009 (Tipogr. „Bisiness-Elita" PP SRL). 128-133.

5. Dolghi A. Manifestările „dezgheţului" hruşciovist în învăţământul istoric superior din URSS În: „Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene", Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală (2009; Chişinău). / col. red.: [et. al.]. – Chişinău; S.n., 2009 În proces de publicare

6. Dolghi A. Locul sovietelor săteşti şi orăşeneşti în sistemul administrativ de comandă din URSS. În: Conferinţa ştiinţifică internaţională „Evoluţia instituţiilor administrative primare în Europa de Est (sec. XVIII-XX). 18-19 septembrie 2009, Chişinău. În proces de publicareCONFERINŢE ŞTIINŢIFICE

1. Cea de-a Doua Conferinţă internaţională a doctoranzilor în ştiinţe istorice cu tema „Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale" , 31 ianuarie 2006.

2. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Învăţământul Superior şi Cercetarea – Piloni ai Societăţii bazate pe cunoaştere", dedicată jubileului de 60 ani ai Universităţii de Stat din Moldova, 28 septembrie 2006.

3. Conferinţa Internaţionala a Tinerilor Cercetători, ediţia a V-a, 9 noiembrie 2007, Chişinău, Moldova.

4. Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală (2008; Chişinău). „Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene". Ediţia II, 28 martie 2008, Chişinău.

5. Conferinţa ştiinţifică „Diversitate interculturală probleme şi soluţii pentru dezvoltarea europeană". Chişinău, Universitatea Perspectiva INT, 8 mai 2008.

6. Conferinţa ştiinţifică internaţională anuală (2009; Chişinău). Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europene,. Ediţia III, 27 martie 2009

7. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Evoluţia instituţiilor administrative primare în Europa de Est (sec. XVIII-XX). 18-19 septembrie 2009, Chişinău.

8. „Власть и общество в истории: Геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв." Международная летняя школа молодых историков стран-участниц содружества независимых государств. 11-18 июня 2008г., Вадул-луй-Водэ, Республика Молдова. 2008.Responsabil de ediţie

1. Rusnac Gheorghe, Cozma Valeriu. Universitatea de Stat din Moldova (1996-2006).Vol. I. – Chişinău: CEP USM, 2006. 256p. 25 c.a.
2. Rusnac Gheorghe, Cozma Valeriu. Universitatea de Stat din Moldova (1996-2006). Vol. II. – Chişinău: CEP USM, 2006. 646p. 40,4 c.a.
3. Cozma Valeriu. Rectorul Gheorghe Rusnac. Chişinău: CEP USM, 2007. 260 p. 25,5 c.a.Participări în proiecte ştiinţifice de cercetare:

1. 2009-2010 - Instituţiile administrative locale în Basarabia 1812-1861. Documente şi materiale. (Proiect în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Termenul de realizare: 2009 – 2010. Instituţia: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei);

2. 2005-2008 – Sociologia Politicii (Proiect în sfera ştiinţei şi inovării pentru tinerii cercetători conform direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării. Termenul de realizare: 2003 – 2010. Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Un comentariu:

  1. Vă rog să-mi permiteți să mai preiau fragmente din teza dv de doctorat. Este foarte interesantă și publicul internațional al antologie mele, care nu are scop comercia, apreciază și folosește bibliografic astfel de studii.Mulțumessc anticipat.
    Cu stimă și tot binele, Dan Culcer, scriitor, ziarist, cercetător teză despre cenzură
    http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6518397035026190053#allposts

    RăspundețiȘtergere