luni, 16 aprilie 2018

Adrian Dolghi, Alina Felea. ATLAS ETNOISTORIC ILUSTRAT AL BASARABIEI (1812 - 1918)Atlasul etnoistoric ilustrat al Basarabiei (1812-1918) oferă un tablou cartografic de sinteză asupra istoriei interfluviului Pruto-Nistrean și acoperă un gol existent în ştiinţa istorică din Republica Moldova, reprezentând o contribuție substanțială la cercetarea istoriei Basarabiei în perioada 1812-1918. Totodată, cititorii pasionați de istoria plaiului natal vor găsi în Atlas, datorită caracterului său interdisciplinar, atât numeroase informații ce țin de viața populației din spațiul menționat, precum și numeroase referințe la aspecte puțin cunosute, care sunt elucidate în premieră. Cititorul va pătrunde, lecturând Atlasul, în realitățile istorice ale secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, ceea ce-l va ajuta să înțeleagă mai adecvat impactul regimului țarist asupra teritoriului și populației dintre Prut și Nistru. De asemenea, Atlasul va putea fi utilizat în calitate de instrument didactic, necesar în procesul de predare –învățare a Istoriei românilor în context național și universal.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu