vineri, 6 aprilie 2012

ISTORIE. GHID PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI


Adrian DOLGHI, Alina FELEA, Corina LUNGU, Rodica NEAGA, Gheorghe BURDUJA

ISTORIE
GHID PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
CLASA A IX-A

STIMATI COLEGI SI PRIETENI PROPUN ATENTIEI DUMNEAVOASTRA O MICA INFORMATIE DESPRE GHIDUL DE PREGĂTIRE PENTRU EXAMENUL DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI (clasa a IX-a) la disciplina ISTORIA. 
Prezentul ghid a fost elaborat în conformitate cu  Programa pentru examenul de ABSOLVIRE a gimnaziului, clasa a IX-a, anul școlar 2011-2012, aprobată de Comisia Națională de Examene. Ghidul vine în sprijinul elevilor în vederea pregătirii lor pentru examenul de absolvire a gimnaziului.

CUPRINS
I. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DE SPECIALITATE
Sunt explicaţi termenii istorici şi modul de rezolvare a itemilor legaţi de cunoaşterea limbajului de specialitate.
II. REPREZENTAREA TIMPULUI ŞI SPAŢIULUI ISTORIC
Deşi la prima vedere lucrul cu axa cronologică şi harta de contur pare a fi simplă, foarte mulţi elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi chiar la olimpiade rezolvă greşit itemii de acest tip, autorii oferă un algoritm de construire corectă a axei cronologice şi exemple concrete rezolvate, de asemenea şi un algoritm de lucru cu harta de contur de asemenea şi un şir de exemple rezolvate.
III. EXPLICAREA RELAŢIILOR DE CAUZALITATE
Relaţiile de cauzalitate sunt un gen de itemi complicaţi, de aceia autorii explică detaliat modul de explicare a relaţiei cauză-efect şi oferă un şir de exemple de rezolvare a relaţiilor de cauzalitate după modelul cerut în testele de examen conform programei.
IV. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DOCUMENTELOR ISTORICE
Este prezentat un algoritm eficient de analiză a surselor istorice, sunt publicate documentele incluse în Programa de bacalaureat, precum şi propuse întrebări sugestive pentru înţelegerea şi studierea surselor;
V. APRECIEREA ROLULUI PERSONALITĂŢILOR ÎN ISTORIE
În vederea studierii  rolului personalităţilor în istorie sunt publicate agende biografice ale tuturor personalităţilor propuse în programa de examen, de asemenea şi un algoritm de argumentare şi de apreciere a rolului personalităţii în istorie.
VI. ELABORAREA UNUI ESEU LA ISTORIE
Este inclus un algoritm de elaborare a eseurilor şi variante de eseuri la toate subiectele propuse în programa de examen.
VII. SINTEZE PROPUSE LA SUBIECTELE UNICE PENTRU EXAMENUL
        DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI
Propunem la fiecare subiect din programa de examen conţinuturile necesare pregătirii de examen, care conţin date cronologice, evenimente, personalităţi etc. – sub forma sintezelor pentru fiecare temă.
VII. EXEMPLU DE TEST REZOLVAT
Şi pentru ca elevii să fie şi mai siguri pe cunoştinţele proprii propunem o variantă de test rezolvat.

!!!+ HĂRŢI - EXEMPLE DE REZOLVARE A ITEMILOR CU UTILIZAREA HĂRŢILOR DE CONTUR

Cartea poate fi găsită în librării şi la autori
Adrian DOLGHI – Email: adriandolghy@gmail.com 

Alina FELEA  -Email: afelea44@yahoo.com

VĂ MULTUMESC